Médiá

Zarobte na vašom obsahu viac peňazí 💰

Extra príjem z úplne nového reklamného formátu.

Všetko vybavíme za vás

Široká databáza inzerentov

Ušetrenie prácnosti na komunikáciu, fakturáciu, neplatičov

Čo môžete cez Addmention predávať?

Spätný odkaz

Iba spätný do-follow odkaz do článku

Textové zmienky

Text do 300 znakov aj so spätným odkazom

Fotky a videá

Aj text, aj odkaz, aj fotka alebo video

Ako to funguje?

Zaregistrujte svoj web

Pripravte svoju ponuku a cenník

Uverejnite zmienky

Alebo si ušetrite prácu, môže to spraviť aj náš tím

Hotovo!

Pošlite jednu faktúru za všetky zmienky

Zapojte sa to Addmention

Nič to nestojí a získate nový zdroj príjmov

Scroll to Top